Контролът на качеството е важна част от всеки рудодобив. Drillex International разполага със сонди (RC) - клас контролни сондажи, подходящи за работа с множество суровини и открити минни работи. Този тип сондиране се използва за по-добро определяне на информацията за сортовете руда и рудните блокове в мината с цел оптимизиране на добива на руда, както и планиране на мина и взривяване.

Grade Control

Качеството и производителността на пробите са от първостепенно значение за всяка операция за контрол на качеството. Нашите машини за контрол на качеството са с дълбочина до 300 метра, като същевременно остават пъргави и ефективни.

КАК РАБОТИ?

Сондата осигурява на оператора информация в реално време по време на сондажа. Това означава, че те получават информация за желаната дълбочина, ъгъл и подравняване. Пробивните проби се изпращат в лаборатории за да получат достъп до сорта.

КАК РАБОТИМ?

Drillex International подхожда с високо качество за контрол, като се вземат предвид резултатите от качеството. Системите за разделяне са персонализирани според изискванията на клиента и рудното тяло. Нашите екипажи се съсредоточават върху това, че са продуктивни, но не за сметка на лошото качество на пробите. Ние извършваме специален надзор, за да осигурим честа комуникация с нашите клиенти и добра поддръжка на екипажите при извършване на работата.

×
img

  Свържете се с нас


  Контакти

  Телефон

  +359 887 264 193

  030 81 00 77

  Email адрес

  drillexinternational@gmail.com

  office@drillexinternational.com