Управлението в Drillex International прониква във всяко решение и начина, по който правим бизнес. Нашата политика на управление се основава на добродетелите, които смятаме за важни за нашата организация – етични бизнес практики, честност и благоприличие. Drillex International е частна компания, но ние вярваме, че корпоративно управление е от жизнено важно значение за нашия бизнес честност, отчетност и отговорни бизнес практики. Ние непрекъснато ще актуализираме нашите вътрешни политики и процедури на превантивна основа, за да отговорим на очакванията и да ги надминем. Нашата корпоративна политика включва, наред с други неща, Кодекс за бизнес поведение и етика, социална и екологична отговорност и yстав на Управителния съвет.

Качествени Сондажни Изпълнители

30

години опит
Нашата бизнес философия е да предоставим пълен пакет от професионални сондажни услуги на нашите клиенти.
×
img

  Свържете се с нас


  Контакти

  Телефон

  +359 887 264 193

  030 81 00 77

  Email адрес

  drillexinternational@gmail.com

  office@drillexinternational.com