RC rig working2

Как работи?

Обратното циркулиращо сондиране (RC) е метод за пробиване, чийто механизъм е пневматично бутало, известно като "чук", задвижващо така наречената „корона“ от волфрамова стомана. Сондирането с обратна цирукулация се използва от много по-големи платформи , компресори и бустери, както и дълбочини до 500 метра. RC сондирането идеално произвежда сухи каменни трохи, тъй като големите въздушни компресори изсушават скалата. RC сондирането е по-евтино от ядковото сондиране и затова е за предпочитане за повечето минни проучвания.

RC rig working1

Обратната циркулация се постига чрез издухване на въздуха надолу по тръбите, диференциалното налягане създава повдигане на въздуха на водата и утайки нагоре по вътрешната тръба, която се намира във всяка тръба. Той достига до дефлекторната кутия в горната част на колоната от тръби и след това преминава през маркуч за вземане на проби, прикрепен към горната част на циклона. Сондажната утайка се движи през вътрешността на циклона, докато падне през дупка на дъното и се събере в торбичка за проби. За всеки сондаж ще има голям брой торбички от проби, всяка от които ще бъде маркирана, за да запише местоположението и дълбочината на сондажа, от който е получена пробата.

Reverse Circulation Drilling
RC Hammer

×
img

  Свържете се с нас


  Контакти

  Телефон

  +359 887 264 193

  030 81 00 77

  Email адрес

  drillexinternational@gmail.com

  office@drillexinternational.com