КАК РАБОТИ?

Геотехническото сондиране е вид сондиране, което се извършва като част от строителния процес. Той също така е под надзора на геотехнически инженер, който следи процеса на пробиване, за да се увери, че сондажът отговаря на изискванията на проекта. Причината за геотехническото сондиране е анализът на обекта. Анализът на обекта се извършва, за да се установи дали парцелът ще бъде подходящ за строителство. Това включва пробиване за събиране на скални и почвени проби, както и пробиване за определяне на стабилността на почвата и други въпроси от интерес, като например нивото на подземните води или други подобни. Анализът на обекта е от решаващо значение за много големи структури като сгради, тунели, магистрали, язовири и др.

Geo Technical Drilling

Несигурните условия на скалата или почвата могат да предизвикат разрушаване на конструкцията или да предизвикат опасен сценарий по време на земетресение или наводнение.

×
img

  Свържете се с нас


  Контакти

  Телефон

  +359 887 264 193

  030 81 00 77

  Email адрес

  drillexinternational@gmail.com

  office@drillexinternational.com