Drillex International се стреми към

Осигуряване на безопасна работна среда за най – ценния си актив-нашите хора.

Ние развиваме култура на безопасност, която има за цел обучение, разработване на безопасни процедури, информация за опасностите, екологична и културна осведоменост и развитието на няколко инициативи в областта на сигурността за защита на нашия най-ценен актив – нашите хора.

Нашият ангажимент за лидерство, за привличане на професионални консултанти, постоянните учебни програми и дневни срещи.Всичко това остава основен елемент от нашата стратегия за сигурност, която допринася за динамичния подход към гарантиране на здравето, безопасността и благосъстоянието на нашите хора.

Хората са най-големият актив на компанията, а Drillex дава възможност на нашите служители да вземат решения въз основа на вярата, че безопасното производство е единственият приемлив стандарт.

Нашите сонди са проектирани с най-новите индустриални функции за безопасност и оборудване, за да се сведе до минимум рискът и вредата.

Ние непрекъснато се стремим да докладваме безопасни практики на работа чрез строги програми за обучение, които имат за цел да улеснят създаването на работна среда с нулева вреда.

Сигурността е в основата на ценностите на нашата компания и ние вярваме, че сигурността винаги е на първо място.

img
img
×
img

  Свържете се с нас


  Контакти

  Телефон

  +359 887 264 193

  030 81 00 77

  Email адрес

  drillexinternational@gmail.com

  office@drillexinternational.com