Кариера.

Careers

Работещите в Дрилекс Интернешънъл

Дрилекс Интернешънълпредлага вълнуващии обещаващивъзможности затези, които търсятиновативна ибезопасна работна средав компания, коятосе развивав световен мащаб.

Ние активнотърсим хора,които се радват напредизвикателството да работятв отдалечениместа, къдетоще се срещнат снови и различникултури.Ние сме се посветилив нашата бизнесполитика дапредложимвъзможностиза трудова заетост нахората врегионите, вкоито работими постояннода насърчаваме включването наместното населениевъв всички нашиоперации.

Дрилекс  Интернешънъл разполага сширока гамаот възможности, коитопредоставя на своитеслужители: непрекъснато обучение иразвитиена нови умения, работа в безопаснаработна среда и възможност за придобиване наценен опит, като част от една успешна идинамична организация. Ние уважавамеи приемамеколективната отговорностнавсякъде, където работим, нашите служителиса насърчавани даси сътрудничат активнос местното населениена всички нива.

Дрилекс Интернешънъл постоянно търси персонал за работа на следните работни места:

  • Сондьори за сондиране с обратна циркулация(RC);
  • Сондьори за  диамантено сондиране;
  • Сондажни супервайзори;
  • Помощник-сондьори;

Заинтересован си да се присъединиш към Дрилекс?

 Ако си мотивиран, ентусиазиран и желаеш да се изправиш пред предизвикателството да бъдеш част от една организация, която се стреми да постигне най-високите цели – ние искаме да се запознаем!

Попълнете Вашата автобиография и мотивационно писмо, като използвате формата по-долу:

Име (obavezno)

E-mail (obavezno)

Относно

Съобщение

Можете да качите вашето CV само в PDF формат.

Отговорете на въпроса:
4+3=?