Korporativno upravljanje.

CorporateGovernance

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje u Drillex International prožima svaku odluku koja je doneta i način na koji vodimo poslove. Naša politika upravljanja je izgradjena na vrlinama koje smatramo bitnim za našu organizaciju, akcionare i druge aktere u upravljanju – etičko poslovnu praksu, integritet i poštenje.

Drillex International je kompanija u privatnom vlasništvu, ali verujemo da je korporativno upravljanje od vitalnog značaja za razvoj poslovnog integriteta, odgovornosti i odgovornih poslovnih odluka.

Konstantno radimo na ažuriranju naših internih politika i procedura na proaktivan način ne bi li ispunili i premašili očekivanja. Naša poslovna politika uključuje, ali nije samo ograničena na: Kodeks poslovnog ponašanja i etike, socijalne i životne sredine.