БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА.

SafetyAndTraning

Дрилекс Интернешънъл е посветен на осигуряването на безопасна и здравословна работна среда за най-ценното което притежава – своите служители.

Ние насърчаваме към високо ниво на култура и съзнание за безопасна работа, която е посветена на: безопасни процедури, различни обучения и осъзнаване на рисковете. Разработили сме няколко безопасни инициативи с цел защита на нашата най-голяма ценност – нашите служители.

Нашето ръководство епосветено на постоянно ангажиране  на квалифицирани консултантски мнения, редовни програми за обучение, осигуряване на редовни проверки по безопасност на труда преди започване на работа и всичко това заема централно място в нашата стратегия за осъществяване и поддържане на здравословна и безопасна работна среда.