Сондажни услуги.

DrillingServices

Ние в Дрилекс сме изключително горди с нашият персонал: професионалисти с богат опит, с висока степен на технически умения, готови да отговорят на всички  предизвикателства  и да предоставят пълен набор от сондажни услуги с добре поддържани съоръжения и в безопасна работна среда.

Заедно с нашият персонал, нашия  нарастващ парк от съвременна сондажна техника е готов да се мобилизира до всяко място в страната и в чужбина. Имаме повече от десетилетен опит в ефективната и бърза мобилизация на оборудване и персонал. Нашият ръководен екип е готов да се срещне и да разговаря с всеки клиент, за да се осъществи изпълнението на целите на съответния проект при най-ефективно използване на ресурсите.

Нашите услуги обхващат:

  • Ударно сондиране (AC) - Доказана възможност – капацитет 500м суха проба с помощта на спомагателен компресор и бустер.
  • Сондиране с обратна циркулация (RC) - Доказана възможност – 1000m PQ, 1500m HQ, 2164m NQ.
  • Диамантено сондиране
  • Дълбоко и насочено сондиране  със навигация
  • Гео-техническо сондиране
  • Сондиране на артезиански кладенци и отводняване в мини
  • Широк спектър консултантски услуги във връзка със сондирането

Нашата бизнес цел е да предоставяме на своите клиенти пълен набор от професионални услуги във връзка със сондирането, с активно участие, консултативен екипен подход от високо квалифициран и обучен персонал, оборудване от най-ново поколение, различни варианти за сондиране – решения, адаптирани към специфичните изискванияна проекта, фокусирани върху производителността. На първо място е безопасността на нашите услуги, преминаващи последователно в професонално-персонализирани услуги по начин, който гарантира дългосрочна връзка с клиентите.

Дрилекс е готов да работи с вас!